De hedendaagse wereld is onderhevig aan snelle veranderingen. Wat vroeger een zekere zaak was, kan tegenwoordig vervangen zijn door iets compleet nieuws. Zo ook in het onderwijs. Ook hier zijn er vernieuwers naar voren gekomen om de praktijk verder te kunnen brengen. Zoals zo vaak is dat op kleine schaalLees meer….

De laatste tijd zijn er opvallende politieacties uitgevoerd op verschillende scholen in ons land. Het heeft in sommige gevallen tot politieke ophef gezorgd, zoals het geval was bij drie scholen in Arnhem in april van dit jaar. De politie had een controle uitgevoerd in de school kluisjes en daar hadLees meer….

Het accountants- en adviesbureau Price waterhouse Coopers stelt dat één extra thuiswerkdag in Nederland de samenleving bijna 4 miljard euro oplevert. De algemene verwachting is dat thuiswerken de nieuwe norm gaat worden, zeker gezien de economische rendabiliteit die het oplevert. Deze winst heeft voornamelijk te maken met de kostenbesparing voorLees meer….

Duurzaamheid valt niet eenzijdig te omschrijven omdat het een combinatie van verschillende zaken is. Werken met behoud van natuurlijke grondstoffen, het voorkomen van onnodige vervuiling en het tegengaan van verspilling is in ieder geval een stap in de goede richting. De motivatie om duurzaam te werken is voor iedereen weerLees meer….

Hydrauliek is een term die gebruikt wordt voor een manier van aandrijven waarbij onder hoge druk vloeistof wordt gebruikt. Dit valt ruwweg te onderscheiden in vier categorieën van systemen: simpele, mobiele, industriële en speciale. Alle hydraulische systemen bestaan uit leidingen waardoor vloeistof stroomt, meestal olie. Door een pomp wordt deLees meer….

Een afdichting of een pakking is een samenstelling die in de techniek gebruikt wordt om aan de ene kant ruimtes te vullen en aan de andere kant om het sijpelen van vloei- en gasstoffen te voorkomen. Een pakking wordt daarom ook gemaakt van een substantie die flexibeler is dan hetLees meer….