Kluisjescontrole op scholen

De laatste tijd zijn er opvallende politieacties uitgevoerd op verschillende scholen in ons land. Het heeft in sommige gevallen tot politieke ophef gezorgd, zoals het geval was bij drie scholen in Arnhem in april van dit jaar.

De politie had een controle uitgevoerd in de school kluisjes en daar had de gemeenteraad zich over opgewonden. Men was van mening dat de privacy van de leerlingen op deze manier werd geschonden.

Een woordvoerder van de politie liet weten dat zij slechts uitvoerder waren, de opdrachtgevers waren de schoolleidingen. Deze controles vloeien voort uit de plannen en reglementen die de scholen hebben om toezicht te hebben op de algemene veiligheid.

Politie assisteert

De politie is eigenlijk alleen aanwezig ter assistentie. Er mag niet gefouilleerd worden, alleen in het geval als er een gerede verdenking bestaat. Het zijn dan ook de scholen zelf die de controles daadwerkelijk uitvoeren. Een school heeft de taak en de verantwoordelijkheid om de veiligheid en de privacy van haar leerlingen te waarborgen.

Controle van lockers is dan ook over het algemeen onderdeel van het veiligheidsbeleid. Over het algemeen hebben de leerlingen en hun ouders hier geen bezwaar tegen. Bovendien staan er in de meeste contracten van de leveranciers van de kluisjes dat er periodiek gecontroleerd mag worden.

Het effect van de controles is daarnaast effectief. Het zorgt ervoor dat de kluisjes dienen waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het veilig bewaren van de persoonlijke bezittingen van de studenten. De leerlingen krijgen aan het begin van ieder schooljaar een locker toegewezen. De ouders van de leerlingen gaan met de school een huurcontract aan en betalen hiervoor jaarlijks een bijdrage.

Lees tip:  Hoe beveilig ik mijn woning tegen kerntrekken?

Kluisjes zijn verademing

Het is voor de studenten een verademing wanneer een school beschikt over goede en goed beveiligde opbergruimtes omdat ze anders met zware tassen, die volgestopt met boeken zijn, moeten rondzeulen. Daarnaast geeft het een veilig gevoel wanneer smartphones en andere kostbare goederen veilig achter slot en grendel zitten.

Bovendien is het regelmatig controleren van kluisjes zeer effectief gebleken om illegaal wapenbezit op de scholen terug te dringen. In dit kader is het een belangrijk veiligheidsaspect waar de meerderheid van de leerlingen zich in kan vinden.

De kluisjes evenmin als de controle zijn het probleem. De aanwezigheid van goede lockers is van belang voor de studenten. Veiligheid en controle gaan hand in hand en vormen niet noodzakelijkerwijs een inbreuk op de privacy. Wanneer de lockerkasten worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, te weten het veilig opbergen van persoonlijk bezit, dan wordt de privacy niet door controle bedreigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *