Thuiswerken economisch rendabel

Het accountants- en adviesbureau Price waterhouse Coopers stelt dat één extra thuiswerkdag in Nederland de samenleving bijna 4 miljard euro oplevert. De algemene verwachting is dat thuiswerken de nieuwe norm gaat worden, zeker gezien de economische rendabiliteit die het oplevert.

Deze winst heeft voornamelijk te maken met de kostenbesparing voor bedrijven wanneer ze geen kantoorpanden meer hoeven te huren. Daarnaast is er een verminderde CO2 uitstoot door verminderd woon-werkverkeer, waardoor er ook minder geïnvesteerd hoeft te worden in de infrastructuur.

Zoeken naar balans

Het thuiswerken zou aan de andere kant kunnen leiden tot een mogelijke verminderde samenwerking, dus het thuiswerken blijft een zaak tussen werknemers en werkgevers onderling. Er moet naar een balans gezocht worden in de praktijk. 

Over het algemeen genomen is het thuiswerken goed verlopen. Er wordt in ieder geval veel over nagedacht. Het zorgt voor een andere bedrijfscultuur. Er zal nagegaan moeten worden wat de precieze invloed is op de productiviteit en creativiteit bij werknemers.

De overheid is ondertussen bezig met de vorming van een circulaire economie waarin geen afval meer bestaat en waarin grondstoffen worden hergebruikt. Dit moet in 2050 gerealiseerd zijn. De waarheid gebiedt te zeggen dat we in Nederland wat dat betreft nog in de beginfase zitten.

Circulaire economie

De bedrijven die overstappen op circulaire productieprocessen maken in beginsel minder winst. Dit heeft een afschrikkende werking. Daarnaast is de afzetmarkt in ons land nog niet groot genoeg. Zo is verder het totale grondstoffengebruik sinds 2010 nog niet gedaald.

Kenners stellen dat de overheid zijn toevlucht zal moeten nemen tot dwingende maatregelen om de doelstelling te kunnen halen. Het thuiswerken zou hierin meegenomen kunnen worden. Zo kwamen onderzoekers van de universiteit van Stanford tot de conclusie dat thuiswerkers 15 % productiever zijn. Er wordt tevens langer gewerkt. De creativiteit werd soms als lastig ervaren.

Lees tip:  Wat mag je verwachten van een aluminium kozijn staal look?

Nieuwe norm

Het behoort in ieder geval tot de mogelijkheid om massaal thuis te werken als nieuwe norm. De universiteit van Chicago heeft aangetoond dat 40 % van het werk thuis kan plaatsvinden. Misschien is het zaak dat werknemers goed leren om thuis een inspirerende werkplek in te richten, waarbij er als het moet ook de nodige afstand genomen kan worden.

Het in beweging blijven, zeker als je thuiswerkt, wordt dan ook vaak geadviseerd. Contacten met collega’s kan gelukkig middels de moderne communicatiemiddelen. De behoefte om elkaar te ontmoeten is menselijk, maar misschien hoeft dat niet dagelijks te gebeuren zoals voorheen.

De tijden zijn veranderd, maar verandering betekent niet per se achteruitgang. Het inrichten van een goede en stimulerende werkplek is echter altijd noodzakelijk, waar je je ook bevindt: thuis of op kantoor. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *