inboedelverzekering

Wat is de inboedelverzekering?

Binnen de verzekeringsmarkt maken we een onderscheid tussen een aantal zeer belangrijke verzekeringen waar eigenlijk iedereen over zou moeten beschikken. Ondanks dit gegeven is het zo dat deze verzekeringen niet wettelijk zijn verplicht. Eén van deze verzekeringen is de zogenaamde inboedelverzekering. Tijdens ons leven verzamelen we ongelofelijk veel inboedel. Het gaat hierbij vaak om spullen die we nodig hebben om onze dagelijkse taken uit te kunnen voeren, maar daarnaast is er ook sprake van heel wat extra inboedel. Denk hierbij aan kunstwerken. Op het ogenblik dat er iets met deze inboedel zou gebeuren spreekt het voor zich dat je het niet wil tegenkomen dat je helemaal niet op een bepaalde financiële compensatie kan rekenen. Toch is dat precies waar je rekening mee moet houden wanneer je geen inboedelverzekering afsluit. Wil jij hier nu graag meer over te weten komen? Dan moet je even de onderstaande informatie doornemen.

Wat wordt er verzekerd door de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering is één van de verzekeringen die je voor je woning kan afsluiten. Door het afsluiten van deze verzekering is het mogelijk om alle spullen in te dekken tegen zowel schade als diefstal die je bij een verhuis eenvoudig zou kunnen meenemen. Dit geldt dus met andere woorden voor alle loszittende spullen in je woning. De zaken die vastzitten aan de constructie van je pand allen niet onder de inboedelverzekering. Wel is het mogelijk om ook deze te laten verzekeren. Hiervoor dien je echter een zogenaamde opstalverzekering af te sluiten. Let wel, deze laatste is enkel en alleen af te sluiten door mensen die ook zelf eigenaar zijn van de woning in kwestie.

Lees tip:  De mooiste lampen vinden

Onderscheid tussen twee soorten inboedelverzekeringen

We maken voor wat de inboedelverzekering betreft een onderscheid tussen twee verschillende soorten polissen. In eerste instantie is er de extra uitgebreide polis. Voor deze geldt dat ze de standaard polis is. Wanneer je ervoor kiest om dit exemplaar af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat je bent verzekerd tegen verschillende vormen van schade zoals bijvoorbeeld:

  • Brand;
  • Inbraak;
  • Diefstal;

Voor heel veel mensen geldt dat zij er in de praktijk gewoon voor kiezen om de extra uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten. Toch valt er wel degelijk ook een goede reden aan te halen om te kiezen voor de allrisk-uitvoering. Dit heeft te maken met het feit dat er bij deze verzekering nog sprake is van een extra interessante dekking. Het gaat hierbij om de schade die jij zelf per ongeluk aan je inboedel hebt aangebracht.

Waarom kiezen voor de allrisk inboedelverzekering?

In de basis zijn de dekkingen die worden aangeboden door de extra uitgebreide inboedelverzekering en de allrisk inboedelverzekering dus grotendeels hetzelfde. Voor deze laatste geldt echter dat er nog een extra dekking voor onhandigheden wordt voorzien. Deze dekking zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld kan rekenen op een vergoeding vanuit je verzekeraar wanneer je een schilderij laat vallen. Deze extra dekking kan voor veel mensen zeer belangrijk zijn, alleen moet je er wel rekening mee houden dat er ook extra kosten aan verbonden zijn. De allrisk inboedelverzekering is dan ook in de praktijk significant duurder in vergelijking met de extra uitgebreide optie.

Welke aanvullende dekkingen voor de inboedelverzekering zijn er?

Er bestaan tal van verschillende mogelijke aanvullende dekkingen die je kan afsluiten voor de inboedelverzekering. Voor verschillende vormen van schade geldt dan ook dat ze standaard niet worden verzekerd door de verzekering die je voor je inboedel afsluit. Om deze schadegevallen alsnog in te kunnen dekken is het mogelijk om ervoor te kiezen om één of meerdere aanvullende dekkingen aan je polis toe te voegen. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

Lees tip:  Het bestellen van meubels op maat

In het bijzonder voor deze laatste geldt dat er door de jaren heen reeds heel wat over gezegd en geschreven is. Voor menig aantal mensen geldt dat ze in hun woning beschikken over één of meerdere kunstwerken. Voor deze kunstwerken geldt ook niet zelden dat hun waarde aanzienlijk kan schommelen. Gelet op de lange(re) termijn is het doorgaans zo dat ze meer waard worden ten opzichte van hun oorspronkelijke aankoopprijs. Omwille van deze reden en omwille van de waarde die ze sowieso reeds hebben kan het interessant zijn om ze apart te laten verzekeren. Hiervoor kan je dus een aanspraak maken op de kostbaarhedenverzekering.

Wat is de buitenhuisdekking?

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering dient er rekening mee te worden gehouden dat enkel en alleen de inboedel is verzekerd die zich in je woning bevindt. Van zodra je dus met andere woorden de inboedel meeneemt naar buiten zal je kunnen vaststellen dat er geen dekking meer wordt verleend. Dit zowel niet voor schade aan de inboedel als voor diefstal. Dat is vervelend, zeker voor mensen die vaak onderweg zijn. Door het afsluiten van de buitenhuisdekking is het gelukkig mogelijk om ook in deze gevallen alsnog te kunnen rekenen op een dekking. Je dient er wel rekening mee te houden dat ook deze extra dekking uiteraard de nodige kosten met zich meebrengt.

Besparen op je inboedelverzekering met deze interessante tips

De inboedelverzekering is één van de duurdere verzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Ondanks dit gegeven is het zo dat veel mensen het (geheel terecht) belangrijk vinden om deze verzekering af te sluiten. Bijgevolg gaat men op zoek naar verschillende mogelijkheden om de premie van deze verzekering te kunnen drukken. Dit uiteraard zonder dat er moet worden ingeboet op vlak van dekkingen. Wil jij ook graag besparen op de premie van je verzekering? Dan kan het interessant zijn om rekening te houden met de tips zoals hieronder aangegeven.

  1. Laat je inboedel niet oververzekeren;
  2. Kies alleen voor die extra dekkingen waar je echt behoeften aan hebt;
  3. Vergelijk altijd de premie van de inboedelverzekering bij verschillende verzekeraars;
Lees tip:  Hoe wordt het bruto vloeroppervlak (BVO) bepaald?

In het bijzonder deze laatste bespaartip is er één die je altijd moet benutten. De premie die wordt aangerekend voor de inboedelverzekering kan namelijk in de praktijk zeer sterk verschillen afhankelijk van de verzekeraar waar je een beroep op doet. Enkel en alleen door een vergelijking uit te voeren bij Diks is het dan ook reeds mogelijk om een significante besparing te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *